iDiaConnect

De missie van iDiaConnect is verbinden en delen. Als elke stem evenveel gewicht krijgt ontstaat beter inzicht. Geïnformeerd worden en geïnformeerd zijn vormt immers de basis voor dialoog. iDiaLoog,iDiaLearn en iDiaVisie zijn onze instrumenten. iDiaLoog richt zich op vragen, luisteren en onderling delen. iDiaLearn richt zich op het interactief delen van kennis. iDiaVisie is het instrument om in een gesloten community informatie met elkaar te delen. In alle diensten staat anonimiteit en terugkoppeling van de respons centraal. Daarmee wordt veiligheid voor de deelnemers en privacy gegarandeerd. In de diverse projecten is de kracht van die aanpak bewezen.