iDiaLoog

iDiaLoog is veelzijdig inzetbaar, voor grote en kleine doelgroepen. De doorlooptijd van initiële vraag tot opgeleverd resultaat is kort. De iDiaLoog methodiek is gebaseerd op een on-line uitnodiging om te responderen op vragen. Genodigden kunnen waar en wanneer het hun uitkomt responderen via mobiel, tablet, laptop of pc en daarbij tevens vragen aan de groep stellen. De respons wordt anoniem verwerkt en teruggekoppeld aan de opdrachtgever en de groep. De terugkoppeling biedt deelnemers de gelegenheid te reageren op de respons en vragen aan de groep. Daarmee ontstaat een verdiepingsslag op de initiële vragen en wordt meer inzicht verkregen in de wensen en behoeften van de doelgroep. De extra informatie levert inzicht in de kennis, ervaringen en/of verbetersuggesties. Door de aanpak ontstaat een toename van bekendheid van het thema en door de interactie de betrokkenheid van de doelgroep. De iDiaLoog methodiek leent zich uitstekend ter voorbereiding op (leden-) vergaderingen waardoor de effectiviteit van de bijeenkomst toeneemt. iDiaLoog levert een hoge respons en snel inzicht waardoor de resultaten aan actualiteit en representativiteit winnen.