Privacy Statement iDiaConnect

iDiaConnect is een organisatie die als doel heeft kennisdeling en onderlinge communicatie binnen doelgroepen te faciliteren. iDiaConnect bouwt geen database op, dit past niet bij de faciliterende doelstelling van iDiaConnect.

De door de opdrachtgever aangeleverde adresgegevens worden uitsluitend voor en gedurende de duur van het project aangewend. iDiaConnect gaat met grote zorg om met gegevens van de opdrachtgever en klanten daarbij is het uitgangspunt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR) d.d. 25 mei 2018. 

Hilversum, december 2017