iDiaLoog

Thema en Doelgroep
Het onderwerp van elke iDiaLoog is relevant voor de doelgroep. De benadering van het onderwerp is altijd thematisch. Deelnemers kunnen bovendien zelf anoniem vragen stellen aan de groep.

On-line
De doelgroep wordt on-line benaderd. Daardoor kunnen deelnemers de vragen beantwoorden wanneer en waar het hun uitkomt, dat kan op mobiel, laptop of PC.

Resultaten
Alle deelnemers krijgen altijd feedback over de resultaten van de groep. De gegevens worden anoniem verwerkt. De resultaten zijn al binnen een paar dagen bekend. Dit is aantrekkelijk voor deelnemers en de opdrachtgever.

Representatief
Door de hoge respons en snelle resultaten winnen de resultaten aan actualiteit en representativiteit. Bovendien is de kwaliteit van de antwoorden hoog vanwege de transparante en anonieme werkwijze.